• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

Warning: mysql_pconnect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in C:\AppServ\www\database\dbConnect.php on line 6

Fatal error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in C:\AppServ\www\database\dbConnect.php on line 6