• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
โครงการ Interlink Campus Tour 2015
ในหัวข้อ "OPEN CABLING SYSTEMS FOR THE FUTURE"

บริษัท อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ Interlink Campus Tour 2015 หัวข้อ "OPEN CABLING SYSTEMS FOR THE FUTURE" ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายชื่อผู้เข้าอบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พื้นฐานและการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ไปใช้งาน"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2557 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

กิจกรรมสัมนาวิชาการ หัวข้อ
"อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์"

กิจกรรมสัมนาวิชาการสำหรับ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

โครงการฝึกอบรม เรื่อง
"Technology Trend 2014 & IT Salary Survey 2014"

โครงการฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นและกำลังจะมีต่อไปในอนาคต ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พื้นฐานการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับ ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก
จากแสงอาทิตย์ .... ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557


โดยความร่วมมือของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัท ยู.ที.ซี.เทค จำกัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

โครงการประกวดแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 5 "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ขนส่งชิ้งานอุตสาหกรรม เยาวชนทำได้"

โดยความร่วมมือของสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 อ่านรายละเอียดทั้งหมด

 
ศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558
กิจกรรมทำบุญประจำปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2557 (ทุกชั้นปี)
สถานที่ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และไหว้ครู ประจำปี 2557 (ทุกชั้นปี)
สถานที่ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
พุธที่ 20 สิงหาคม 2557
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษาที่ 2557 (ภาคในเวลาและนอกเวลา ชั้นปีที่ 1)
สถานที่ หอประชุมใหญ ่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
เสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปัจฉิมสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556
สถานที่ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
อาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557
การจัดอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการควบคุมแขนกล ๖ แกนเพื่องานอุตสาหกรรม
สถานที่ ห้องปฏิบัติการ ก5/3 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
เสาร์ที่ 25 มกราคม 2557
กิจกรรมทำบุญประจำปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถานที่ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
อาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557
กิจกรรมสัมนาวิชาการหัวข้อ "อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์"
สถานที่ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
โครงการฝึกอบรม "Technology Trend 2014 & IT Salary Survey 2014"
สถานที่ ห้องประชุม ก4 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
เสาร์ที่ 11 มกราคม 2557
กิจกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ ประจำปี 2556
สถานที่ สนามกีฬาเอกประสงค์ ชั้น 7 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 
ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
สถานที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (ภาคในเวลา ชั้นปีที่ 1-4)
 
อังคารที่ 20 สิงหาคม 2556
ศึกษาดูงาน บริษัท สายไฟบางกอกเคเบิล จำกัด
สถานที่ บริษัท สายไฟบางกอกเคเบิล จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา (ภาคในเวลา ชั้นปีที่ 3-4)
 
ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฏาคม 2556
กิจกรรมค่ายจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
สถานที่ - (ภาคในเวลา ชั้นปีที่ 1)
 
เสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2556
"งานพิธีไหว้ครูช่างประจำปีและงานกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง" ประจำปีการศึกษา 2556 (กีฬา)
สถานที่ ชั้น 7 อาคาร 32 (ทุกชั้นปี)
 
อาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2556
กิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2556
สถานที่ ห้องประชุม ก4 (ทุกชั้นปี)
 
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556
"งานพิธีไหว้ครูช่างประจำปีและงานกีฬาสัมพันธ์พี่น้อง" ประจำปีการศึกษา 2556
สถานที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ภาคในเวลา ทุกชั้นปี)
 
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556
กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2556 (องค์การนักศึกษา)
สถานที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ภาคในเวลา ชั้นปีที่ 1)
 
พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง คณะวิทยาศาสตร์
สถานที่ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ชั้นปีที่ 1)