• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 3
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 4
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 6
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 13
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 14
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 15
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 17
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 18
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 19
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 20
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 21
  อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 22

  ขอเชิญศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมงานอิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ 2556 ใน วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้ รายละเอียดกำหนดการ
 
  ขอเชิญบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปี 2556 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง ก5/2 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. (วันซ้อมใหญ่ ณ. มหาวิทยาลัย)
 
  ขอเชิญศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พื้นฐานการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC" ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน ศิษย์เก่าลงทะเบียนฟรี!!!!
รายละเอียดโครงการ
 
  ติดตามข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทาง facebook :
https://www.facebook.com/eleccru