• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 เรวัตร มั่นแสง (หน่อย) 106/279 หมู่1 นวมินทร์ 55 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม.