• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 สันติ พวงใส (ขุน) 16 ซ.อินทนิน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
2 ณัฐพงษ์ บุญเปรม (นัท) รังสิตคลองสาม
3 อนุชา ลาภจตุภุช (ชะ) -
4 Saksith Chusong (NobiTon) ไม่บอก
5 สุธีรพันธ์ วงศ์เทวราช (อาร์ท) รามคำเเหง กทม