• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 นายอภิชาติ ทับเที่ยง (อ๊อด) 33/937 หมู่10 ซอยโชคชัยสี่(54) ถนนลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
2 บุญช่วย แซ่ตั้ง (ช่วย) 22/198 ม.1 ถ.เสรีไทย 44 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
3 อภิชาติ หาจตุรัส (แมว) ไม่ระบุ
4 ทวิช พุดจีบ (วิช) 138 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. 10200
5 ว่าที่ ร.ต.อภิณัฐ พวงมาลี (Buff or เต้) รัซดาซอย 4
6 อมรพงศ์ แววแก้ว (tong) 16/66 หมู่บ้านสุมิตร ซอยวิภาวดี22 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
7 กิตติศักดิ์ สุทธินนท์ (แพะภูเขา/น้อย) 666/3-4 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
8 วีระพงษ์ นวลนารักษ์ (พง) 1204 ซอย 11 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000