• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 นายสิงหา สะเม๊าะ (ยัส) ไม่ระบุ
2 นายภานุวัฒน์ ชุมอินทอง (เมฆ) 16/1 ม.1 ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 9415
3 rattanapong boumas (bow) 237/178 เขต สวนหลวง แขวงสวนหลวง 10250
4 วราพงษ์ เทพศิลา (อั๋น) 41 ม.6 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
5 ปกาสิต ยนต์สำอางค์ (KOB) สังค์วาลย์คอนโดเฮ้าส์ 9/556 หมู่ 3 ซ.บำรุงศิลป์2 ถ.นาคนิวาส ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร รหัส10230
6 ปิยะ แก่นจำปา (เบลล์) 150/30 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
7 ธนวัฒน์ กากะนิก (แมททิว) 86 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
8 วณิชชา สัตยาธิฐานวาณิชย์ (คืบ) ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง ถ้าอยากรู้ว่าอยู่ไหนต้องโทรถามๆๆๆๆๆ
9 ธีรพงษ์ กะแก้ว (iboboman) 74 ม.6 ต. หัวฝาย อ. สูงเม่น จ.แพร่
10 รัฐภูมิ เรียบร้อย (ท๊อป) 61/1 ม.6 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร
11 ศักดิ์อรุณ สุทะปา (เอส) รามอินทรา กม.6