• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 นาย นิวัติ มณีวรรณ (เล็ก) 938/1 หมู่ 12 อุดมสุข 42 สุขุมวิท 103 บางนา กทม. 10260
2 น.ส. วรรณวิสาข์ บำรุงจิต (วรรณ) ห้วยขวาง
3 นาย เล็ก แก้วชูศรี (เล็ก) ไม่ระบุ
4 นาย วิชัย ชินพงษ์พานิชย์ (ไท) ไม่ระบุ
5 นาย มนตรี เอราวรรณ์ (เข่ง) ไม่ระบุ
6 นาย สมพงษ์ ตรีทิพศิริศีล (เปิ้ล) ไม่ระบุ
7 นาย จรินทร์ เจริญลิบ (หยิก) บางโพ
8 นาย บุญธรรม จุมปาลี (แป๊ะ) ไม่ระบุ
9 นาย ประวิทย์ เจียมพจน์ (ป๋อง) ย่านท่าดินแดง ฝั่งธนบุรี
10 นาย ปรีชา ยาบันสะบีดีน (เลอร์) ไม่ระบุ
11 นาย เอี่ยมโชค แสงธรรมชัย (เอี่ยม) ซอย ลาดพร้าว 80
12 นาย มนต์ชัย รูปวิเชตร์ (แหลม) 157/2 หมู่5 ซ.พิบูลสงคราม15 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
13 นาย กิตติ ประเสริฐศิลป์ (ติ) ย่านบางพลัด
14 นาย ณรงค์ชัย สงวนพงษ์ (มาน) ไม่ระบุ
15 นาย ชวลิต พันธ์วัตร์ (ลิต) ไม่ระบุ
16 นาย อำนาจ ควรเลี้ยง (นาจ) ย่านประเวศ
17 นาย ธวัชชัย ธงเงิน (เจน) 395 อ่อนนุช 46 ถ.สุขุมวิท77 สวนหลวง กทม.10250
18 นายปรีชา ยามันสะบีดีน (ฮิตเลอร์) สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช