• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 นายเสกสรรค์ พัวพงศ์วิริยะ (อ้วน) 136 ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2 สงกรานต์ สุขเกษม (kmc) 39/1 ม.รภ. จันทรเกษม
3 พ.อ.อ.สุริยนต์ แก้วอำไพ (หนุ่ม) 1373 หมู่ 2 ซ.สุขุมวิท 107 (แบริ่ง 50) ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270