• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม
1 นาย อิทธิพล สอดส่องกฤษ (โอ๋) 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
2 นายไพศาล กุมภีพงษ์ (ศาล) 1/300 ม.5 ซ.วัดไผ่เขียว ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 10210
3 ไกรสร สายวาร (----) 170/20 ถ.เจริญเมือง แขวงพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.
4 ร.อ.สมอาจ ดีเส็ง (art) 6/284 อาคารไพลินสแควร์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จว.นนทบุรี 11120