• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ศึกษาดูงาน บริษัท เดลต้า ประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เดลต้า ประเทศไทย