• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2555