• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

การแข่งขันสปีดโซล่าร์เซลล์ รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันสปีดโซล่าร์เซลล์ ขับเคลื่อนความเร็วด้วยพลังแสงอาทิตย์ ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา