• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

CRU Robot Game ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ครั้งที่ 3 "การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด" รอบชิงชนะเลิศ
ณ. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา