• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

กีฬาอิเล็กฯสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555

การแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556