• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

พื้นฐานและการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ไปใช้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พื้นฐานและการนำไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล PIC ไปใช้งาน"
ณ ห้อง ก5/3 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฏาคม 2557
วิธีการโหลดภาพต้นฉบับ ให้นำโค้ดภาพที่ต้องการ ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้ภาพ ใส่ลงในกล่องรับข้อมูล แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม "แสดงภาพต้นฉบับ"
จากนั้นให้คลิ้กขวา และเลือก " save picture as ... "