• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และไหว้ครู ประจำปี 2557

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และไหว้ครู ประจำปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม ก4