• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

ศึกษาดูงาน เดลด้า อีเลคโทรนิกส์

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558