• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

กิจกรรมทำบุญประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทำบุญประจำปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2558 และพิธีรำลึกพระคุณ อาจารย์เฉลิม ศรีสวรรค์ (ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์) วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม