• สร้างคนให้เป็นผู้พัฒนา คิดค้น เผยแพร่ และนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างมีคุณธรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอเชิญชวน ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจ ร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์" ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตรจันทรเกษม ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557


กำหนดการ 19 มกราคม 2557
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
09.00 - 10.30 น. บรรยาย
- ระบบควบคุมเครื่องยนต์ (ECU)
- อุปกรณ์ในตัวรถยนต์
- ระบบเซ็นทรัลล็อค
- ระบบประตู กระจกมองข้าง
- ระบบแอร์
- ระบบเครื..องเสียง (AV)
10.30 - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 น. บรรยาย
- ระบบแสงสว่าง
- ระบบช่วงล่าง
- ระบบไฟฟ้า (Charger)

ลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนา ฟรี